Sol·licitud telemàtica d'admissió

Publicat el Dimarts, 23 Mai 2017

Per tal de fer la sol·licitut telemàtica d'admissió per al proper curs, cal reomplir els formularis que en la web de la Conselleria d'Educació hi trobareu, ordenats per tipus d'estudis.

Sol·licitud telemàtica d'admissió >>>

Admissió i matrícula

Publicat el Dimarts, 23 Mai 2017

Per cursar estudis al Ximén d'Urrea cal fer el següent:

a) Sol·licitud d’admissió i elecció de curs i optatives (pas 1 i pas 2).

b) Matrícula i entrega de documentació complementària.

 

A) Sol·licitud d'admissió i elecció de curs i optatives (on-line)

Pas 1. Emplenar la sol·licitud telemàtica d'admissió de la Conselleria d’Educació i imprimir els documents de resguard a presentar al centre. Formularis adjunts.

Pas 2. Emplenar la Sol·licitud de curs i optatives de l’IES Ximén d’Urrea i imprimir resguard per a presentar al centre.

 

Els llistas provisionals i definitius d'admesos i no admesos es publicaran en el tauler d'anuncis del nostre centre en les dates legalment establertes per a cada any acadèmic. Un cop admessos ja podeu matricular-vos.

 

B) Matrícula i entrega de documentació

Per matricular-se teniu que presentar el sobre que se vos donarà a secretaria adjuntant la següent documentació i fent el pagament de les taxes indicades. Documentació de matrícula

 

A) Alumnes de nova incorporació al centre:

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- DNI del pare, mare i alumne.

- Certificat mèdic.

- Llibre de família o partida de naixement.

- N.U.S.S. (Número d'afiliació a al Seguretat Social).

- Certificat d'estudis.

 

B) Alumnes del nostre centre (incloent repetidors):

- 2 fotos de carnet amb el nom escrit al dors. 

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

C) Alumnes del centre que canvien d'etapa (s'incorporen a 1r des de batxiller o 1r de cicle formatiu):

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- Certificat mèdic.

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

 

Els alumnes que sol·liciten transport escolar col·lectiu o ajudes per al transport individual deuran adjuntar certificat d'empadronament expedit pels seus respectius ajuntaments i l’imprés de sol·licitud de transport escolar.

 

 


 

Taxes de matrícula per als alumnes d'ESO

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Agenda escolar: 5 €

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

 

 

Taxes de matrícula per als alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Taxes: els primers dies de classe se’ls donarà el rebut per al seu pagament.

Material opcional:

Agenda escolar: 5€

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

El pagament de la matrícula i de material escolar es farà adjuntant els diners al sobre de matrícula.

Proves d'accés a cicles formatius 2017

Publicat el Divendres, 05 Mai 2017
 
Us informem que el pròxim dia 19 de juny a partir de les 9h es realitzaran les Proves d'Accés per a Cicle Mitjà. Les Proves d'Accés per a Cicle Superior seran el dia 20 de juny. Per a poder participar, es necessari inscriure's prèviament entre el 17 i el 31 de maig.

Calendari d'admissió i matrícula per al curs 2017-18

Publicat el Dimarts, 02 Mai 2017

La Conselleria d’Educació ha publicat ll’ordre que regula el procés d’admissió i matrícula d’ESO i batxillerat per al proper curs 2017-18 en la que s’indiquen, entre altres, les següents dades:

 

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2017-2018

 

ESO I BATXILLERAT

PUBLICACIÓ DE VACANTS                                                     22 MAIG

PRESENTACIÓ SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ               22 AL 31 MAIG

Llegeix més...

Exàmens extraordinaris de juny i juliol

Publicat el Diumenge, 20 Desembre 2015

Ací teniu a la vostra disposició els calendaris i els horaris de les proves extraordinàries de juny-juliol de 2015 per als nivells d’ESO, batxillerat, i formació professional.

Llegeix més...

Horari d'atenció a pares i mares

Publicat el Divendres, 18 Desembre 2015

L'horari d'atenció a pares i mares per al proper curs 2015-16 és el següent:

Llegeix més...

Banc de llibres de l'ajuntament

Publicat el Dimarts, 15 Desembre 2015

 

CIRCULAR SOBRE EL BANC DE LLIBRES 

Per la present se’ls informa que l’Ajuntament de l’Alcora va a continuar amb el banc de llibres per al curs 2015/2016, per tant: 

Llegeix més...