Eleccions a consell escolar 2017

Publicat el Dilluns, 27 Novembre 2017

El passat dia 23 de novembre es van realitzar les eleccions al consell escolar de centre en les que es renovaven la meitat dels càrrecs dels diferents sectors: alumnes, pares i mares, professorat i pas.

Un cop realitzat l'escrutini van se elegits pels diferents estament els següents representants:

Llegeix més...

Llibres de text

Publicat el Divendres, 30 Juny 2017

 

Llistat amb els llibres de text per al proper curs 2018-19

Llibres de text >>

 

Jornada de portes obertes per al curs 2018-19

Publicat el Dijous, 27 abril 2017

El proper dia 18 d'abril a les 19.00h. en el saló d’actes de l’IES Ximén d’Urrea de l’Alcora es celebrarà una jornada de portes obertes informativa per als pares i mares d’alumnes que vulguen cursar estudis d'ESO al nostre centre per al curs 2018-19 en la que es tractaran els següents temes:

1) Assignatures de 1er ESO.
2) Programes d’atenció a les necessitats educatives especials.
3) Matricula: dates, procediments i opcions.

Llegeix més...

Sol·licitud de curs i optatives

Publicat el Divendres, 01 Juliol 2016

Sol·licitud de cursos i assignatures per a:

ESO >>

Batxillerat >>

Cicles formatius / FPB >>

Exàmens extraordinaris d'ESO i batxillerats 2016

Publicat el Dimecres, 29 Juny 2016

Ja teniu a la vostra disposició el calendari amb els exàmens extraordinaris per als alumnes que tinguen assignatures pendents en algun dels nivells d'ESO que s'imparteixen al centre, així com aquells que cursen primer curs de batxillerat. El calendari és el següent:

Llegeix més...

Exàmens extraordinaris de juliol curs 2017-18

Publicat el Dimecres, 29 Juny 2016

 

Ja teniu a la vostra disposició el calendari amb els exàmens extraordinaris per als alumnes que tinguen assignatures pendents en algun d'ESO, batxillerat i cicles formatius que s'imparteixen al centre, així com aquells que cursen formació professional bàsica. El calendari és el següent:

 

Exàmens extraordinaris ESO-Bat >>

Exàmens extraordinaris Cicles-FPB >>

Segona fase del programa Xarxa-llibres

Publicat el Dimecres, 29 Juny 2016

Volem informar-los que comença la segona fase del programa Xarxa Llibres. La participació en aquesta fase és obligatòria per a: 

- Famílies que ja participen en el programa i que han de cobrar la segona fase i continuar participant - Famílies que participaven en el Banc de Llibres de l'ajuntament de l'Alcora
- Famílies que volen formar part del programa Xarxa Llibres a partir del curs 2016/2017 

Llegeix més...

Documentació

Publicat el Dissabte, 06 Febrer 2016

Sol·licituts

Transport escolar (.pdf)

Sol·licitud de curs i optatives (formulari web)

 

Transport escolar

Publicat el Dissabte, 06 Febrer 2016

Sol·licitud de transport escolar

Els alumnes que estan interessats en utilitzar algun dels seveix de transport escolar deuran imprimir la sol.licitud adjunta amb pdfomplir-la, firmar-la i entregar-la al centre.

Per a complimentar la sol.licitud:

       -Dades primer/segon sol.licitant: pare i mare

       -Dades de l'alumnat sol.licitant (si hi han diferents alumnes dins de la mateixa unitat familiar, cal presentar una única sol.licitud)

       -Respecte a les caselles, cal omplir únicament la de TRANSPORT.Els alumnes d'ESO i FPB "ajuda col.lectiu"; els de Batxillerat i Cicles "Autorització".

Cal aportar també certificat d'empadronament de l'alumne i els últims rebuts de llum i aigua de la vivenda amb una antiguitat màxima de quatre mesos. La data màxima de presentació és el 12 de juliol.

Sol·licitud de transport escolar >>

 

Beneficiaris

Segons la resolució que cada any publica la Direcció General d’Ordenació de Centres Docents sobre el servici complementari de transport escolar són beneficiaris del servici escolar de transport, l'alumnat d'Educació Primària, Educació Especial i Educació Secundària Obligatòria, escolaritzat en un centre públic de titularitat de la Generalitat, el domicili habitual del qual, segons conste en el certificat de residència, es trobe a una distància de 3 Km o més del centre d'escolarització que li corresponga. 

L'alumnat d'altres nivells educatius no obligatoris, només podrà utilitzar les rutes de transport col·lectiu quan estiga convenientment autoritzat per resolució de la Direcció Territorial de Educació, i sempre que hi haja places vacants en l'autobús contractat, d'acord amb el contracte subscrit per a la prestació del servici. Esta autorització s'atorgarà, si és procedent, a petició dels pares. El centre docent de destinació ha de tramitar-ne les peticions a la Direcció Territorial de Educació, la qual les concedirà amb caràcter excepcional.

 

Modalitats de servei

La prestació del servei escolar complementari de transport podrà adoptar una de les modalitats següents:

a) Transport escolar col·lectiu

Esta modalitat comportarà la inclusió de l'alumnat en una de les rutes de transport que establirà la Direcció Territorial de Educació, d'acord amb les necessitats comunicades pels centres i les disponibilitats pressupostàries. El nombre mínim d'alumnes per a establir una ruta de transport col·lectiu serà de 15 alumnes.

b) Ajudes individuals de transport escolar

Esta modalitat, que serà autoritzada per la Direcció Territorial de Educació, correspondrà a l'alumnat que tot i tindre dret a ser beneficiari del servei escolar de transport, per complir els requisits establerts en l'apartat 2, no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades.

 

Línies de transport escolar

La Direcció Territorial d’Educació ha establert les següents línies de transport escolar:

  1. 1203-201 Llucena

  2. 1203-202 Figueroles

  3. 1203-107 Costur

  4. 1203-203 i 1203-204 Sant Joan de Moró

 

Subcategories