Proves d'accés a cicles formatius 2018-19

Publicat el Divendres, 05 Mai 2017

 
Calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a cicles formatius curs 2018-19
 
Inscripció proves d’accés                                                   17-31 maig
Publicació llistat provisional admesos Proves d’Accés                  7 juny
Reclamació llista provisional Admesos Proves d’Accés                 7-8 juny
Publicació llista definitiva admesos Proves d’Accés                     14 juny         
Realització Prova d’accés Grau Mitjà                                 18 juny
Realització Prova d’accés Grau Superior                           15 juny
Publicació qualificacions prov. Prova accés G. Mitjà                   27 juny
Publicació qualificacions prov. Prova accés G.Superior               28 juny
Reclamacions qualificacions prov. Prova accés G. Mitjà              28 juny- 2 juliol
Reclamacions qualificacions prov. Prova accés G.Superior          2-3 juliol
Publicació qualificacions definitives proves d’accés                    9 juliol